بوشهر.نیوز -خبرخوان سایت های استان بوشهر. ... طراحی و توسعه با در بندر بوشهر توسط: ...
کنگان میزبان برگزاری بیست وسومین ازمون ادواری مهارت اموزی شد 1396-5-21 08:33 ب.ظ ثلاث به گزارش ثلاث_ بیست وسومین ازمون ادواری مهارت اموزی درکنگان برگزار گردید،این ازمون باحضور دویست ونود و پنج نفر شرکت کننده از شهرستانهای کنگان، دیر،جم وعسلویه در دانشگاه پیام نور کنگان در دو بخش عملی و کتبی زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارشنبه لغایت جمعه انجام گرفت. شایان به ذکر است که گروههای شرکت کننده ضمن شرکت در موسسات مهارت اموزی در زمانهای تعریف شده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به صورت سراسری...